Хозтовары
В вашей Корзине
На сумму 0 грн.
Новости
Все новости
Видеонаблюдения на Даче Монтаж Скидки В случае установки 5-ти или более камер вы получаете возможность просматривать прилегающую территорию. Устанавливать камеры видеонаблюдения необходимо устанавливать таким образом, чтобы они охватывали основные участки проникновения на территорию участка (входная калитка, ворота, въезд в гараж) в некоторых случаях используется перекрестное видеонаблюдение по периметру ограждения загородного дома. В случае отсутствия необходимого количества финансов на установку системы...

1111

Усі помітки писані або одним почерком, але в різний час, або щонайбільше двома почерками, дуже схожими між собою. Зважаючи на те, що автор їх був добре обізнаний з формулами офіційного діловодства та з релігійними текстами, вони могли належати або Стефану Пугачу, канцеляристу і разом з тим «іεрεю», або, менш ймовірно, Ларіону Гнатенку, писареві при лютенському наміснику, чи ієрею Василеві Левенцю, на що вказує помітка на арк. 58 зв., який одночасно міг виконувати й обов’язки сотенного канцеляриста.

Досить повно засвідчена анатомічна лексика, назви органів і частин людського тіла, назви внутрішніх органів: положи наверху голови (ЛО, 49 зв.), очи (58 зв.), ω(т) оуха и тЂмA (КЛ, 203), по(д) носомъ хорого (ЛО, 49 зв.), из зубовъ (КЛ, 203), тЂмъ по(д)курувать горло (ЛО, 106), жолудокъ (КЛ, 206), и прикладай на пупокъ (ЛО, 43 зв.), маε(т) моцъ згони(т) бородавки (105 зв.), На камεнь в ни(р)кахъ (21 зв.), гусини(мъ) смалцемъ шмарова(т) подо(ш)ви но(ж)ніε (19).